Kobilerde Kurumsal Kültür ve Yönetişim Bölüm 1 Yazı 6

Galip Yüksel

Önceki yazı: Kobilerde Kurumsal Kültür ve Yönetişim 5

Süreç konusunu açtığımda “Bu sürecin içinde Kurumsal Yönetim/corporate governance/Yönetişim ve ilkeleri olacak ama farklı bir yaklaşımla” demiştim. Ve hemen Devamında ‘Kurum Kültürü’ nü tanımlamaya öncelik vermiştim.

 

Kurumsal olmak isteyen her firma kendisine bir yol haritası çizmelidir.

Başlangıçta sadece yapıp satmak, ayakta kalmak hedeflenebilir. Birkaç yıl sürebilir.

Bu süreci atlatıp devam eden firmalar var oluşlarını büyüyerek sürdürülebilir hale getirmeye çalışırlar.

 

Bu aşamada VMİ dediğimiz vizyon, misyon ve ilkeler üzerinde düşünülmüş olmalı. Bunlar kurum kültürümüzün yapı taşlarını oluşturuyor.

Vizyonumuza ulaşmak için stratejimiz oluşmuş olmalı.

İşimiz büyürken nasıl bir insan kaynakları stratejisi izleyeceğimizi şekillendirmiş olmalıyız.

 

Zihnimizdeki vizyonu/gördüğümüz geleceği, misyonu, ilkeleri önce ailemizle ve çalışanlarımızla paylaşacağız.

Ailemiz bu konuda yeterli katkıyı koyamayacak durumda olsa bile, çocuklarımız henüz küçük de olsa, aynı işe beraber başladığımız kardeşlerimiz veya arkadaşlarımız varsa onlarla paylaşacağız.

Bu paylaşmalarımız bizim daha iyi planlar yapmamıza olanak sağlayacak.

 

Bu anlattıklarım değişim anlamını taşıyor.

Firmamız başlangıç aşamalarını geçmiş, 30 yıllık da olsa VMİ lerimiz ve Kurum Kültürü diye bahsettiğimiz olgu eğer tanımlanmamış ise tanımlamalıyız.

Bunlar tanımlandığında TKY sistemini uygulamaya koymalıyız.

TKY sistemi bizim için sonuç değil, kurumsal yönetime geçiş için sadece bir adımdır.

Şimdi, geldiğimiz konuma tekrar bakıyoruz. Yeni bir durum değerlendirmesi yapıyoruz.

 

Liderlik yapmamızın zamanı.

 

Dünya Endüstri 4.0 dan, İoTdan, Makinelerin haberleşmesinden, Toplum 5.0 dan, Dijitalleşmeden halen başlangıç safhasında bile olsa pek de uzak sayılmayacak bir gelecekteki beklenti olarak bahsederken kendi firmamızı donduramayız.

 

Bu yeni durumda stratejik hedeflerimizi gözden geçirmeliyiz.

 

Liderliğimizle VMİ ve anladığımız kurum kültürümüzü çalışanlarımıza aşılıyoruz. Müşteri memnuniyetine dönük TKY sistemini kurduk.

Bilgi teknolojilerinde (BT), internet teknolojilerinde (IT) eksiğimiz varsa tamamlıyoruz. Durum gözden geçirmemizde bireysel ve kurumsal genişletilmiş swot yapıyoruz.

Kurum kültürümüze ve yapmak istediğimiz değişime uyum sağlayamayacak personeli emmimin damadı diye yanımızda tutmuyoruz.

Personel müdürlüğümüzü insan kaynakları ihtiyacı doğrultusunda yeniden şekillendiriyoruz.

Başta kendimiz ve üst yönetimde rol alanlar olmak üzere (Bunlar, kardeşimiz, oğlumuz, kızımız hatta eşimiz olabilir) yönetim ve organizasyonla ilgili değişim eğitimine sokuyoruz.

Pazarı tekrar gözden geçiyoruz.

Süreçleri ise daima gözden geçiriyoruz. Yaptık, bitti değil.

 

Buraya kadar yazılanların sırasını ihtiyacımıza göre kendimiz tayin ediyoruz.

Yapıyoruz dediklerimizin “nasıl” ları ayrı bahisler. 5N1K hep devrede. Özellikle stratejilerimizi senaryolaştırırken.

 

 

Bunlar temel çalışmalardı.

Şimdi sürdürülebilir büyüme için risk yönetimi kavramını da dahil ederek kurumsal yönetişime geçme seyahatine başlayabiliriz.

 

6 yazıdan oluşan Bu Bölümün Sonu

 

Galip Yüksel

galipyuksel1@gmail.com