Kobilerde Kurumsal Kültür ve Yönetişim Bölüm 1 Yazı 5

Galip Yüksel

Önceki yazı: Kobilerde Kurumsal Kültür ve Yönetişim 4

Bu misallerin hepsi o kişiden başlayarak kuruluşu etkileyen, yanında başka ilkelerle zenginleşen temel değerler. Bir operasyonel iş dahi olsa kurumsallaşınca kişilere bağlı olmamak esas olduğuna göre A yerine B karar verdiğinde bu temel değerlere ters düştüğünde yıllar boyu verilen emekler yok olmasa bile soru işaretleri başlayabilir.

 

Bunların çözümü Kurum Kültürü dediğimiz kavramda bulunur. Bu yoksa kurumsal yönetim de yok, anayasa da yok.

Kurum Kültürü girişimciyi etkileyen her şeyin sonucunda kendisinde oluşmuş kültürün kuruma yansımasıdır. Kuruluştaki herkesin verdiği kararlar bu ilkelerin kabul edilerek icraata dökülmesiyle olmalıdır. İşe alınacak elemanlarda ilk aranacak husus bizim değerlerimizle uygunluğudur.

Kurum Kültürü o kurumda çalışanların davranışlarını yönlendiren ortak normlardır. Belirli olaylardaki düşünce ve yargı birliğini sağlayan değerlerdir.

 

Kurumdaşlık Kültürü: Kurum Kültürü dediğimiz şeyden yaratmamız gerekendir. Girişimci veya ailenin iş anlayışı kültürünün kurum elemanlarına içtenlikle benimsetilmesidir.

Bu kültürdeki yöresellikten veya başka nedenlerden kaynaklanan eksiklikler/yanlışlıklar ayrı bir şeydir. Çalışanlarımız bizim kültürümüze karşı iseler bizimle olmamalıdır. Bu nedenle işe alınan her kişioryantasyona tabi olmalıdır. Bu şekilde yeterlilik de sınanmış olur. Bunun detayı ayrı bir insan kaynakları konusudur.

Kurum kültürünün eksik kalan tarafları çok yönlü ilişkiler ve organizasyon yapılanması vasıtasıyla değiştirilebilir. Bunun için “öğrenen organizasyon” tanımı benimsenmiş olmalıdır.

Kurum kültürümüz değişim yaşayacaksa bu, mevcut yapıyı yok etmeden hatta zedelemeden yapılmalıdır. Burada genellikle “Biz babamızdan böyle gördük” sıkıntısı yaşanır.

Yukarda verdiğim misallerde olduğu gibi babamızdan gördüklerimizin bazıları her zaman geçerlidir. Bir kısmı ise değişmelidir. O misallerde bir şeye daha dikkat etmeliyiz. Hepsi müşteri odaklı anlayıştır.

 

Kurum kültürü konusuna süreç yaklaşımı cümlesi ile başlamıştık. (Bk: y 2 s3)

Süreç Nedir: TDK Tanımı: süreç: isim Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses

 

Bir radyo montaj hattında her bir işlem bir süreç olduğu gibi montaj hattında yapılan işlemlerin toplamı da bir süreç olarak adlandırılabilir. Süreçleri bölebiliriz, birleştirebiliriz.

Çok basitçe: “bir girdi ile başlayıp buna katma değer ekleyip bir çıktı meydana getiren etkinliktir” diyebiliriz. Bu kelimeler çoğul da olabilir.

Bir mal veya hizmet üretiminde girdilerimiz bütün paydaşlarımız da olabilir. Çıktımız da paydaş memnuniyeti (müşteri, çalışan, tedarikçi..), kârlılık artışı, pazar payı artışı,  olabilir.

Süreçte anlamlı bir katma değer elde edemiyorsak süreç anlamlı olmaktan uzaklaşır.

 

Toplam Kalite Yönetimi: TS EN ISO 9001 dediğimizde TKY standardından bahsederiz.

Bazıları TK Yönetimini uyguladıklarında kurumsal yönetime girdiklerini düşünürler. Hayır, TKY kurumsal yönetim için sadece yapmamız gereken bir uygulamadır.

 

9001 Standardının kendisini tanımlaması şöyledir: Bu Standart, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetini artırmak için kalite yönetim sisteminin (KYS) oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder.

 

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) bir süreç/proses yaklaşımıdır. Fonksiyonel yaklaşım değildir.

Müşteri memnuniyetine dönüktür.

Kaliteli üretimi garanti etmez, süreçlerin aynılığına dönüktür.

Bir yönetişim sistemi değildir. Bir yönetim sistemidir.

Temelinde Taylorizm vardır.

Kurumsallaşma aşamasında başlangıç safhasında uygulanması gerekir.

Öğrenen organizasyon yapısına ihtiyaç duyar yoksa donar ve vazgeçersiniz.

Mahiyeti anlaşılmazsa bürokrasiye dönüşür, caydırıcılık oluşur.

Pukö döngüsüne ihtiyaç duyar.

 

Kobilerde Kurumsal Kültür ve Yönetişim 6 ile devam edecek